مرا کیفیت چشم تو کافیست

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است


می‌دانی بین این‌ ناراحتی‌ها چه بیشتر از همه غمگینم می‌کند؟ اینکه می‌دانم علت این ناراحتی‌ها علت اصیلی نیست. این یکی و دیگر اینکه می‌دانم غم‌ها غم‌های زودگذری هستند.