مرا کیفیت چشم تو کافیست

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است


جواد مقدم برایم یادآور راهیان نور جنوب است و بچه خاکی هایی که آنجا می پلیکدند.

 

 

امشب این را اتفاقی پیدا کردم؛ حالم خوب شد. یک مقداری این سالها مطیعی پسند شده بودم.

یاد علی هم افتادم که ماه محرم با رفقایش می نشست ترک موتور می آمد دانشگاه مداحی می کرد.

صفای همه با صفاها.