مرا کیفیت چشم تو کافیست

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است


- اگه برم پایین غرق می‌شم! غرق شدم چی؟!

-غرق شدی می‌ریم در خونتون به بابات می‌گیم پسرت رو با دو کیلو تریاک گرفتن، اونم می‌گه "خبر مرگش"، منم می‌گم بچه‌ها جنازه رو بیارید!