مرا کیفیت چشم تو کافیست

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است


امیدواران دست طلب ز دامن دوست
اگر فروگسلانند در که آویزند؟!